Eivors BackUp

Jag fungerar som sakkunnig inom socialt arbete.

Till mitt specialkunnande hör ledarskap, barnskydd, dokumentering inom socialvården och processer för privata socialvårdsproducenter. Jag har möjlighet att ta både längre och kortare uppdrag i olika delar av Svenskfinland.

Sakkunnig inom barnskydd

Handledning i dokumentering och processer inom barnskydd.

Stöd för privata socialvårds-producenter

Jag bistår med att göra ansökningar, dokument och handlingar.

Ledarskap inom vård och omsorg

Led ditt team och dig själv för att nå resultat. Jag stöttar och ger redskap för att skapa ett professionellt förhållningssätt i arbetet med kunder och medarbetare.

Referenser

 ”Eivor har en lång arbetserfarenhet och en bred kunskap inom socialvården. Hon är pålitlig i sitt utförande av olika uppdrag och hon gör utomordentliga utredningar. Eivor är med sin kunskap och tjänstvillighet en stor tillgång när det finns behov av en extra resurs”
Chef för socialomsorgen Carola Lindén / Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad

”Eivor har kunnat ge värdefull input i mitt arbete tack vare hennes gedigna erfarenhet från flera olika branscher/områden”
Respons från enskild handledning

”Vi har haft ett väldigt bra samarbete tillsammans med Eivor. Hon jobbar med högt engagemang och gör ett noggrant arbete, allt material levereras med hög kvalité samt enligt utlovad tidtabell. Vi rekommenderar Eivors BackUp!”
Pia Pettersen,  enhetschef Omsorg  och Saul Mäenpää,  styrelseordförande Omsorg

Min bakgrund

Jag är legitimerad socialarbetare, arbetshandledare och organisationskonsult.  Jag har också utbildning för Kanta-dokumentering inom socialvården och Pride-utbildarkurs för familjevård.

Till mitt specialkunnande hör ledarskap, barnskydd, dokumentering inom socialvården och processer för privata socialvårdsproducenter.