Integritetspolicy

Vår hemsideadress är: https://eivorsbackup.com.

Om dataskyddsförordningen

Eivors BackUp behandlar de personuppgifter som lämnas till oss i enlighet med gällande lagstiftning inklusive EU:s dataskyddsförordning (även kallad GDPR). 

Vi samlar in och lagrar bara de absolut nödvändiga personuppgifter som behövs för leverans av våra tjänster, kundservice, fakturering, analys av användning, produktutveckling och direktmarknads-föring.

Vi respekterar de rättigheter du har angående din personliga information, såsom rätten att granska och korrigera informationen och rätten att bli bortglömd.

Vi lagrar personuppgifter endast den tid de behövs och raderar regelbundet sådana uppgifter från registret som inte längre behövs.

Nedan kan du läsa vidare om vilka uppgifter vi samlar in och till vilka ändamål.

Genom att använda vår hemsida accepterar du vår integritetspolicy.Vår integritetspolicy uppdateras och utvecklas i takt med att vår verksamhet utvecklas eller om lagen ändras.

Registrets namn:   Kundregister för Eivors BackUp

VILKEN TYP AV INFORMATION SAMLAR VI IN?

Vi får de flesta personuppgifter som vi samlar in från dig genom att du kontaktar oss och använder våra tjänster. I huvudsak samlar vi och hanterar uppgifter som e-postadresser, namn och företags-namn samt faktureringsadress och annan kontaktinformation. Dina personuppgifter används endast för specifika orsaker som beskrivs nedan.

Om du kontaktar oss via formuläret på hemsidan sparar vi din e-postadress för att kunna kontakta dig. 

VILKET ÄR SYFTET MED ATT SAMLA IN PERSONLIG INFORMATION OCH HUR ANVÄNDER VI DEN?

Syftet med behandlingen av personuppgifter är huvudsakligen för att tillhandahålla och leverera våra tjänster och hantera kundrelationer och fakturering. 

VAR VI LAGRAR OCH HUR VI SKYDDAR INFORMATIONEN

Eivors BackUp säljer inte personlig data eller ger den till någon annan, men vi använder olika leverantörer för att behandla tex kundfakturering och bokföring. Vi delar bara personlig information som är nödvändig för att dessa leverantörer ska kunna utföra dessa tjänster.

 COOKIES

Vår webbplats använder sig av cookies. En cookie är en liten textfil som en webbplats eller tjänst skickar till din webbläsare. De hjälper webbplatsen att komma ihåg ifall din enhet har besökt sidan tidigare. Cookies används för att förbättra webbplatsen och för att ge den bästa användarupplevelsen för besökaren. Alla cookies föråldras efter en bestämd tid, beroende på deras användningsändamål. Cookies kan inte skada användarens dator eller filer och användaren kan inte identifieras med hjälp av dem.

​Vi använder även cookies för att samla in besöksstatistik som t.ex. besökarantal, populäraste sidor och tidpunkter med hjälp av Google Analytics, samt för att förbättra säkerheten på webbplatsen. Genom att använda vår hemsida godkänner du användningen av cookies automatiskt.

​En webbplatsanvändare kan blockera cookies i deras webbläsarinställningar. Observera att detta kan påverka webbplatsens funktionalitet. Genom att godkänna cookies försäkrar du dig om att webbplatsen fungerar korrekt.

HUR LÄNGE SPARAR VI PERSONLIG INFORMATION?

Vi gallrar registrerade personuppgifter regelbundet och sparar inte uppgifterna längre än vad som är nödvändigt för deras avsedda ändamål eller enligt lag eller avtal. Lagringstiden för personuppgifter kan dock variera beroende på avsedd användning och situation. Lagringstiden kan också vara baserad på lagstiftning som bokföringslagen.

Vi raderar så snart det är möjligt inaktuella och på andra sätt felaktiga eller överflödiga personuppgifter. Personuppgifterna kan också raderas på begäran av dig om du använder dig av dina rättigheter beskrivna nedan.

DINA RÄTTIGHETER

Enligt dataskyddsförordningen har du som registrerad vissa lagstadgade rättigheter och påverkningsmöjligheter. Här följer en kort beskrivning av några av de viktigaste:

Tillgång till data: Du har rätt till tillgång till dina personuppgifter och information om hur dessa behandlas.

Rätten att korrigera dina personuppgifter: Du har rätt att begära att vi korrigerar eventuella felaktiga, föråldrade eller annars ofullständiga personuppgifter om dig.

Rätten att begränsa behandlingen: Under vissa omständigheter har du rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Återkallande av samtycke: Om du lämnat samtycke till viss behandling, har du alltid rätt att dra tillbaka ditt samtycke.

Rätt till invändning mot hantering: Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter. Om vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med lagen har du rätt att invända mot den del av behandlingen som inte står i strid med att vi kan utföra våra lagliga förpliktelser. Observera att din invändning kan leda till att vi inte kan betjäna dig.

Rätt att neka direkt marknadsföring: Du kan neka att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

 KONTAKT

Vänligen kontakta oss om du vill få tillgång till, korrigera, ändra eller radera någon personlig information vi har om dig, eller om du har frågor angående vår integritetspolicy.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Eivors BackUp

FO-nummer: 2661360-6

Eivor Back

Skolhusvägen 11

68600 Jakobstad

Telefon: +358 504665129

E-post:   eivors.backup@gmail.com