Frågor

Du kan kontakta mig för mera information och tillsammans kan vi planera gemensamma uppdrag för att utveckla din arbetsmiljö.
 Jag är medlem i Suomen työohjaajat r.y. och följer de etiska principerna för arbetshandledning som de omfattar.

Kontaktuppgifter

Eivors BackUp

Eivor Back

Skolhusvägen 11

68600 Jakobstad

FO-nummer: 2661360-6

Sänd ett meddelande