Tjänster

Sakkunnig inom barnskydd

Behöver du ett bollplank eller konsultation för arbetet inom barnskyddet eller socialt arbete? Jag ger råd i frågor som:
Hur fungerar processen vid en barnskyddsanmälan?
Hur görs en bedömning av servicebehov?
Hur görs en bra klientplan där barnet är delaktigt?
Hur tillämpa den senaste versionen av barnskyddslagen?

Stöd för privata socialvårdsproducenter

För företagare som planerar att ge service inom socialvården erbjuder jag:
Rådgivning i byråkratin gällande företagsverksamheten inom det sociala området.
Uppgörande av egenkontrollplan, verksamhetsplan, olika register och andra dokument.

Stöd för ledarskap inom vård och omsorg

Ledarskap inom vård- och omsorgssektorn kan vara tufft för många. Behöver du ett bollplan för att hitta din ledarstil, för att kunna prioritera, sortera och strukturera?
Jag ger råd och verktyg för att stödja dig i ditt ledarskap.

Arbetshandledning

Arbetshandledning utgår från personalens behov. Behöver du kompetensutveckling eller nya infallsvinklar?
Tillsammans med förmannen sätter vi upp målsättningar för arbetshandledningen. Handledning ges endera i grupp eller enskilt.
Jag arbetar utifrån KASAM, känsla av sammanhang: meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet.

Utredningsarbete

Behövs det en utredning, kartläggning eller manual till din arbetsplats?
En av mina styrkor ligger i att utreda processer, arbeta strukturerat och se till att arbetet underlättas med blanketter, manualer och riktlinjer.


Övriga uppdrag

Patientombudsman för privat socialvårdsproducent
Socialombudsman i Jakobstad, Pedersöre, Larsmo och Nykarleby